Mednarodni projekti

WEEST

Mednarodni dvoletni projekt Weest je bil financiran iz programa Leonardo da Vici in je vključeval 8 partnerjev iz 7 držav . Osnovna tematika je bila lesna biomasa na katero sno pripravili kratke, usmerjene in praktične oblike usposabljanj, kateri učni načrt bo podpiral evropsko gozdarstvo, energijo in okoljsko politiko.  Temeljil je na preizkušenih primerih podpore oskrbi trga z lesno energijo kot podporo za povečan delež obnovljivih virov energije v Evropi.

www.wesst.com

 

 

Fashion by the lake

Z novim letom smo se aktivno vključili v novo mednarodno mladinsko izmenjavo Fashion by the lake, katera glavna organizacija je bila Grampus iz Angljije, kjer se je izvajala tudi izmenjava. VITRA je sodelovala kot partnerska organizacija in predstavnica Slovenije.

Nature exchange 2007

Mednarodni projekt Nature exchange je bil sofinanciran in osnovan na programu Leonardo da Vinci. Vitra je v mednarodni mreži poznana kot odlična in zanimiva organizacija—gostiteljica za tovrstna izobraževanja odraslih v katerih sodeluje že od leta 1999. Omenjeni projekt je vključeval 8 udeležencev iz Škotske, ki so v 10 dneh spoznavali Slovenijo. Obiskali so turistične kmetije, zanimive ljudi (kovača, izdelovalca suhe robe, …), si ogledali morje, kraški svet, prestolnico države, predvsem pa uživali v barvitosti slovenske pokrajine.

Poglejte se evalvacije lanskoletne skupine: http://archnetwork.org. V naslednjem poletju pričakujemo novo skupino.

 

 

 

 

ŠKIS — Škotsko Komunalno Izobraževanje Slovencev

Poleg viskija, kiltov, Nessi, »sorodstva« z našimi Gorenjci in bogate zgodovine je današnja Škotska (tudi zaradi omenjenih stereotipov) zelo zanimiva za spoznavanje iz različnih zornih kotov. V mednarodnem projektu je bilo vključeno 21 ljudi iz slovenskih komunalnih podjetjih, glavnina je študentov na Višji strokovni šoli Izraz. Pretežno sofinanciranje ŠKISa je iz EU (program Leonardo da Vinci), ki ga v Sloveniji koordinira CMEPIUS Ljubljana. Vse faze projekta smo pripravili skupaj z udeleženci, Zavodom IZRAZ ter partnersko organizacijo ARCH iz Škotske, s katero sodelujemo že šesto leto. Program je bil razdeljen na priprave, 12 dnevno ekskurzijo (10. – 21. september 2006) na Škotsko in zaključne aktivnosti zopet v Sloveniji (evalvacija in izdaja zbornika).

CHANTICA

Z mesecem oktobrom smo se priključili dvoletnemu projektu CHANTICACulture, History and Nature Together In Contemporary Art). Sodobna umetnost (ustvarjalnost, inovativnost, uporabnost,...) temelji na preteklih kulturnih dosežkih, zgodovinskih dejstvih in naravnem okolju posamezne države, regije ali kraja. Idejni avtor tega posrečenega pristopa je Martin Clark iz angleške NVO Grampus, ki je v projekt vključil še štiri organizacije: Stropek iz Slovaške, ARCH iz Škotske, Istos iz Grčije in Vitro iz Slovenije.