WESST—Wood Energy Supply Systems Training

Izhajamo iz stališča, da je zakladnica svetovnih znanj izjemna, saj lahko v njej najdemo odgovore na (skoraj) vsa vprašanja. Najenostavnejši in v vseh pogledih najbolj učinkovit dostop je z uporabo svetovnega spleta. Odbir (izbor) uporabnih informacij je že kar mala umetnost, saj moramo vedeti kaj iščemo, v kakšni obliki in kako bomo informacije uporabili.

 

Internet nam omogoča enostaven dostop do uporabnih informacij in znanj, pot do tega pa imenujemo E učenje. Definicija učenja je široka, poti in načini pa še bolj. Vseživljenjsko učenje je “zakon” današnjega časa, vanj smo vključeni vsi, vedno in vsepovsod. Tako je naš današnji svet kombinacija virtualnega in realnega.

 

Na teh izhodiščih temelji bistvo projekta WESST. Biomasa – predvsem polena – so v Sloveniji (in srednji Evropi) doma “od pamtiveka”. Cenovni skoki energije (predvsem nafte) so vzrok za vse intenzivnejšo izrabo lesne biomase. Ta postaja – predvsem zaradi visokih izkoristkom in vse lažje dostopnosti – vse bolj konkurenčna, tako za gospodinjstva, podjetja in lokalne skupnosti.

 

Trg v Sloveniji (in srednji Evropi) je v intenzivnem razvoju, ovire lahko relativno enostavno odpravimo z usposabljanjem vseh vključenih, ki jih lahko razdelimo v tri glavne skupine:

             1. Izvor lesne biomase (gozd, lesna industrija, sajenje energetskih rastlin ter ostanki od gradbenega lesa,        vzdrževanja parkov in kmetijstva)

             2. Podporni sistem (viri, spravilo, sušenje, formatiranje, transport, skladiščenje, količina in kvaliteta ter trženje)

       3. Uporaba za ogrevanje prostorov in sanitane vode in/ali soproizvodnja elektrike in tople vode. Na trgu so 4 oblike lesne biomase: Polena, sekanci (tudi žaganje), peleti in briketi.

 

Na teh straneh je na voljo veliko povezav, ki omogočajo vpogled v uporabnost lesne biomase v Sloveniji, EU in ostalem svetu. Veliko projektov, ekip, podjetij, držav in posameznikov aktivno deluje na področju povečanja izrabe lesne biomase. Naša ekipa je ena od teh.

 

V nadaljevanju je nekaj foto utrinkov iz našega delovanja, povezanih z dogajanji na srečanjih skupine.