Mladinska info točka  2015

Naše delo

Vstop

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Projektno delo

GAŠPER

NEŽA

Mladinska info točka je sofinancirana s strani Občine Cerknica.

VANES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za izobraževanje v vaši organizaciji sem se odločila, ker sem

ugotovila, da sama  določenih znanj nimam, konkretno znanj o tem, kako

dobro pripraviti projekt za kandidiranje na razpisih.

 

Ko sem videla objavo na društvu Boreo, da bo točno takšna delavnica s  takšno vsebino, sem se takoj odločila za sodelovanje, še posebej za to, ker je bilo  Na podlagi izobraževanje brezplačno, trenutno pa žal ne bi uspela finančno na takšno izobraževanje.

 

Cenim to, da je bila možnost brezplačne udeležbe, saj so ta znanja neprecenljiva. Vsebine so bile primerne, točno tisto, kar sem potrebovala. Metode dela so zanimive, malo provokativne, ampak s tem načinom se v tem kratkem času delavnice lahko

veliko doseže, če se udeleženci odločijo, da bodo šli tudi malo izven svoje cone udobja.

 

Naučila sem se praktično vsega, kar potrebujem za dobro oblikovan in izpeljan projekt, pa tudi kako ga predstaviti in kje moram pri sebi narediti še kakšen korak za boljši uspeh  projekta.

 

Znanje in izkušnje bom uporabila pri pripravi projektov za društvo Modra griva, s katerimi upam pridobiti sredstva za boljše in širše delovanje društva.

 

Z veseljem bi se v prihodnje udeležila še kakšne podobne delavnice, mogoče na temo predstavitev projektov (vaje ni nikoli dovolj), morda kako poiskati primerne razpise, kako izpeljati projekt, pisanje poročil o projektu, vodenje teamov prostovoljcev ipd...

 

Hvala

Darja Polšak

Društvo Modra griva,

Begunje pri Cerknici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za delavnico ABC projektnega dela sem se odločila, ker je vsebina zelo aktualna in uporabna pri mojem delu, pa

tudi zaradi predavatelja samega, ki obvlada svoje delo in omenjeno področje. In ker sem že poznala njegov način dela in podajanja snovi. Naučila sem se bolj strukturirano načrtovati projekte, osvežila sem znanje o tem, na kaj vse je treba pomisliti pri načrtovanju, kateri kriteriji so odločilni pri ocenjevanju, itd.. pridobljeno znanje bom gotovo uporabila pri konkretnem načrtovanju projektov.

Delavnica je bila zelo koristna in uporabna, ker je bilo pretežno praktično delo, ki je bilo precej zahtevno.

Na kratko, vse super.

Še kdaj, seveda, tako kvalitetnih vsebin ni nikoli preveč.

Helena

 

 

 

 

V letošnjem letu so mladinske organizacije in posamezniki bili aktivni v različnih projektnih aktivnostih. Da bi mladinske in mlade nevladne organizacije lažje in boljše delovale, se medsebojno lokalno/regionalno in mednarodno povezovale, smo skupaj z BOREO-m organizirali 3 dvodnevne seminarje ABC projektnega dela. Udeleženci so se seznanili z vsemi elementi projektnega dela, ki ga bodo praktično uporabili pri večjih in manjših projektih. Tukaj imamo tudi nekaj utrinkov v sliki in besedi.