Izobraževanje

Izobraževanje je ena izmed najpomembnejših aktivnosti. Izvajamo predvsem predavanja, krožke, študijske krožke, delavnice, seminarje, tečaje, tabore, … Pri izobraževanju uporabljamo metode Nevrolingvističnega programiranja (NLP) in moderiranja, kar nam omogoča veliko ustvarjalnosti pri vsebinah in oblikah trajnostnega razvoja, revitalizacije podeželja, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, eko turizma, bio kmetijstva, računalništva, podjetništva, mednarodnih izmenjav, …

 

Od leta 1996 sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije (ACS), ki ob sofinanciranju Ministrstva za šolstvo in šport, strokovno vodi delo študijskih krožkov (ŠK). Organizirani so kot izjemno prilagodljiva oblika izobraževanja. Združujejo nekaj najbolj pozitivnih potez samostojnega in formalnega učenja. Povezujejo spontanost, ustvarjalnost in sproščenost "učenja z veseljem" ter hkrati načrtno, sistematično utirajo pot k postavljenemu cilju.

 

Prepletanje izobraževalnih in akcijskih ciljev omogoča vsem udeležencem veliko ustvarjalnosti, saj si sami določijo obseg, globino in intenzivnost obdelave izbrane tematike. Delo v krožkih temelji na demokratični osnovi vseh sodelujočih. Pestra sestava članov posameznega krožka (starost, izkušnje, poznavanje tematike, funkcionalna znanja, …) pa pripomore k temu, da je v krožku vedno zanimivo in aktivno. Bolj kot formalna izobrazba je pomembna radovednost, želja po izobraževanju, aktivno spoznavanje, življenjske izkušnje, … skratka želeti in hoteti. ŠK združuje 8 do 12 članov, ki se glede na vsebine in cilje krožka dogovorijo o dolžini in pogostosti srečanj.

 

 

 

 

 

Naše delo

Vstop

Izobraževanje

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Arhiv