Naše delo

VITRA ima sedež v Cerknici. Od tu izvajamo različne aktivnosti trajnostnega razvoja po Notranjski, Sloveniji, državah bivše Jugoslavije ter državah Centralne in Vzhodne Evrope.

Večino aktivnosti namenjamo razvoju podeželja. Pogostost in intenzivnost se spreminjata, najraje delamo tam, kjer aktivno sodelovanje domačinov zagotovi uspeh projektov.

Razvoj - varovanje. Dva skrajna pomena opredeljujeta bistvo našega obstoja. V stremljenju za boljšim nas vedno spremlja zavest, da moramo naš življenjski prostor ohraniti za bodoče rodove. Ideje, znanje in izkušnje želimo podati vsem. S številnimi aktivnostmi na mnogih področjih pišemo nikoli končano zgodbo trajnostnega razvoja podeželja. To nam pomaga, da lažje prodremo do ljudi, ki želijo spremembe. Spustite se v podrobnosti spletne strani in gotovo boste našli kaj zanimivega tudi zase.

Naše delo

Vstop

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Projektno delo

Predstavitev

Naše aktivnosti

Tematike

Osebje

Osnovni podatki

Sodelovanje