Odpadki niso smeti

 

V projekt »Odpadki niso smeti« je bilo vključenih 10 udeležencev. To so osebe iz vodstvenih in mentorskih funkcij v Komunalnih podjetij Cerknica, Logatec, Vrhnika in Postojna, odgovorni za področje okolja in komunalne dejavnosti vseh vključenih občin (Pivka, Postojna, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Bloke in Loška dolina) ter okoljske NVO iz območja NKR. Večina ima visokošolsko izobrazbo iz smeri ravnanja z odpadki in upravljanja s človeškimi viri. So člani projektne pilotske skupine WASMAN , kjer se je pokazalo izrazito pomanjkanje praktičnih izkušenj in primerov dobre prakse modelov gospodarjenja z odpadki. 

 

Projekt podpira Nacionalni program varstva okolja (NPVO), hkrati se v celoti navezuje na  nacionalne prioritete in prednostne naloge programa VŽU:

razvoj strategij za vseživljenjsko učenje in mobilnost;

• spodbujanje  sodelovanja med organizacijami, ki skrbijo za izobraževanje, usposabljanje in delo;

• podpora usposabljanju vodij usposabljanja ter vodij organizacij za izobraževanje in za neformalno usposabljanje kadrov ter specifičnih ciljnih skupin (uporabnikov);

• spodbujanje pridobivanja ključnih kompetenc;

• spodbujanje socialne vključenosti in enakosti spolov v izobraževanju in usposabljanju;

• sodelovanje sektorjev socialnih partnerjev in podjetij, še posebno malih in srednjih;

• uporaba IKT pri razvoju inovativnih pristopov vseživljenjskega učenja.

 

Regionalno bo projekt omogočil pripravo programa za učinkovito informiranje in aktivno vključevanje prebivalcev Notranjsko kraške regije pri učinkovitem gospodarjenju z odpadki, kar je tudi ena od glavnih prioritet in ciljev eko regije. Obenem bo aktivno povezal k sodelovanju vsako občino in ostale akterje kot primer aktivnega sodelovanja za trajnostni razvoj regije.

 

Enotedenska mobilnost bo potekala v Veliki Britaniji -Škotska, predvidoma avgust - september 2011 (odvisno od zasedenosti udeležencev). Z organizacijo ARCH sodelujemo že 10 let na različnih evropskih projektih. Škoti imajo dobre izkušnje gospodarjenja z odpadki. Na regijski ravni (Edinburg) so razvili izobraževanje in povezovanje lokalne oblasti s prebivalci. ARCH deluje v podobni regiji kot je naša,  v mrežo povezuje 30 lokalnih in regionalnih partnerjev različnih oblik (NVO, občine, šole, podjetja, ...), je aktivna je kot pošiljajoča organizacija  projektov LdV, pozna vse pravila in zahteve programa zato lahko vestno izvajala mentorstvo, vsakodnevno in zaključno evalvacijo ter izdaja potrdila (tako svoja kot tudi Evropass).

 

Ker je Škotska prva država (regija), ki je v Evropi uvedla sistem »Zero waste management« je kot taka idealna za učenje. Pri gospodarjenju z odpadki so tehnologije znane, (ne)uspešnost pa se meri na mehkih pristopih, kot so praktični prikazi, odprta vrata, sodelovanje z mediji, različni načini obveščanja, informiranja in stalnega izobraževanja. Prenos znanja/izmenjava izkušenj, kompetenc, inovativnih metod in prakse v poklicnem in strokovnem usposabljanju ter gospodarjenja z odpadki po vseh regionalnih, nacionalnih in evropskih zakonih in pravilih se nanaša na sektorske in osebne cilje:

§ povezava ključnih akterjev gospodarjenja z odpadki ter varovanja okolja,

§ uporaba metod vseživljenjskega učenja za nadgradnjo formalnega izobraževanja in prakse,

§ izboljšanje in posodobitev znanj upravljanje s človeškimi viri,

pridobitev praktičnih znanj v mednarodnem prostoru,

§ vzpostavitev mednarodne povezave mentorjev/tutorjev različnih organizacij.

 

 

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Na VITRI smo v okviru projekta Odpadki niso smeti organizirali 7 dnevno mednarodno izmenjavo za odrasle.

 

Projektna aktivnost je poteka v okviru akcije Mobilnost, skupina VETPRO – mentorji/tutorji, ki skrbijo za razvoj človeških virov v organizaciji. Projekt je sofinanciran iz evropskega programa Leonardo da Vinci. Vključuje jezikovno in kulturno pripravo udeležencev ter mednarodno izmenjavo.