Fashion in the forest 2006

 

 

 

 

 

         Moda in gozd – kombinacija, da te kap

 

 

 

 

Vseživljenjsko učenje – nuja današnjega dne – nudi izjemne priložnosti vsem starostnim skupinam. To velja za organizatorje in udeležence različnih dogodkov oziroma prireditev. Teme so različne, prav tako pristopi, inovativnost nima meja. Udeleženci se raje odločajo za zanimive teme in pristope, ki omogočajo ustvarjalnost. Če smo organizatorji dovolj senzibilni, nam že situacija (na)kaže prave poti.

 

Letošnje poletje je naše reference obogatila mednarodna mladinska izmenjava. Od 17. do 26. julija smo izpeljali mednarodni projekt Moda in gozd (Fashion in the forest) - program Mladina, akcija A1. Desetdnevna mladinska izmenjava je potekala v občini Cerknica, natančneje v OŠ Jožeta Krajca Rakek. V projektu je sodelovalo 43 mladih skupaj z mladinskimi voditelji v starosti od 15 do 25 let iz petih evropskih držav (Anglija—organizacija Grampus Heritage & Training Limited, Bolgarija—organizacija ANEEI Bulgaria, Nemčija—organizacija Bildungsstätte Naturpark Dübener Heide, Slovaška—organizacija STROPEK in Slovenija).

 

Moda in gozd (narava) sta bili rdeča nit izmenjave, a ne samo to. V predstavljanje posamezne države smo vključili razstavo, nacionalno večerjo (skuhali so jo udeleženci), predavanje in rajanje. Spoznavanje krajev, običajev, podobnosti in razlik na tak način je lahkotna in učinkovita oblika. Še bolj zanimivo je, da eno državo predstavijo udeleženci druge. Ob spoznavanju Slovenije smo pripravili pet modnih revij.

 

Z 'delanjem' mode želimo mladim približati naravoslovje ter veščine in znanja iz zakladnice slovenskega podeželja. Moda, ki se nenehno spreminja, je področje, ki izziva, spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. Gozd je neizčrpen vir navdiha (tišina, razmišljanje, ustvarjanje, barve, strukture …) in materialov za modele. Navdušenje nad gozdnim bogastvom je bilo neizmerno, saj prihajajo mladi iz dežel, kjer o takšnem gozdnem bogastvu, kot je v Sloveniji, lahko le sanjajo. Upravičeno nam ga zavidajo.

 

Nekoč je nekdo zapisal: Kjer je volja, je tudi pot. Pri izpeljavi mladinske izmenjave, kot je Moda in gozd, je potrebno veliko volje. Veliko poti se odpira pa tudi zapira. Brez sodelovanja take dejavnosti preprosto ni možno izpeljati. Vse komunikacijske spretnosti, ki smo se jih (na)učili, smo uporabili pri iskanju partnerskih organizacij ter financerjev doma in v tujini. Glavnino sredstev je prispevala Nacionalna agencija MOVIT (EU program Mladina), del sredstev pa Urad za mlade RS (programsko financiranje), Ministrstvo za okolje in prostor (sistemsko financiranje) in Občina Cerknica. Z materialom nas je podprl Rdeči križ Cerknica, zelo dobro so se odzvali nacionalni in lokalni mediji.

 

Ker dogodke 'delamo' ljudje, smo za sodelovanje zaprosili naše dolgoletne podpornike: Andrej Šparemblek iz cerkniškega Tur servisa je poskrbel za letalske karte; Ksenija Dvorščak iz Postojnske jame je omogočila udeležencem ogled jame, mi pa smo se oddolžili z dvema revijama za obiskovalce in goste; ozvočenje je 'častil' Radio 94 & NTR; v Piranu nas je gostila Natalija Planinc, duša društva Anbot, ki je našla tudi ladjarja za brezplačni prevoz do Solin; v Ljubljani je Jasmina Kožar poskrbela za revijo pred Škucem. Da pa smo mladinsko izmenjavo lahko izpeljali, gredo zahvale Emilijani Baraga, ravnateljici osnovne šole, ki podpira vseživljenjsko učenje tudi na tak način ter Saše Klančar (vodja izmenjave) pa si izvedbe ne bi mogli zamisliti.

 

Vsak od navedenih je v celoti izpolnil prevzete naloge. Kaj je sploh bolj učinkovito kot učenje ob delu? K uspehu je pripomogel tudi pripravljalni sestanek vseh petih organizacij letos maja, priprave vsake skupine doma in dobra podpora MOVITa.

 

Zelo dobro izvedena mladinska izmenjava (evalvacija je to potrdila) je utrdila partnerstvo. K sodelovanju nas je povabil Martin Clark, idejni oče projekta Moda in gozd, iz angleške nevladne organizacije Grampus.

 

Bojan Žnidaršič

Direktor

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

MOVIT NA MLADINA

http://mladina.movit.si

 

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina na spletnih straneh je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. Prav tako ne odraža stališč Nacionalne agencije.

URAD RS ZA MLADINO

Glavni sofinancerji: