Cerkniški kmetje za nova delovna mesta

Spoznavanje primerov dobre prakse iz prve roke je najboljša učna metoda je v evalvaciji ugotovilo 30 udeležencev strokovne ekskurzije. Obisk Šentruperta - ene najbolj propulzivnih občin v Sloveniji - je organizirala Vitra Cerknica, kot sestavni del projekta Cerkniški kmetje za zelena delovna mesta, ki ga sofinancira Občina Cerknica. Glavna zvezda obiska je bil župan Rupert Gole, ki je uspel z jasno vizijo in dobrimi sodelavci v nekaj letih udejaniti zgodbo o uspehu.

 

Ekskurzija je bila namenjena kmetom, predstavnikom turističnih in kulturnih društev, društva kmečkih žena, turističnih in eko kmetij ter lastnikom gozdov, žag in lesne obrti. Z nami sta šli tudi dve predstavnici Občine Cerknica in dva od 19 članov Občinskega Sveta.

 

Cerkničanom smo želeli predstaviti izkušnje, dosežke in delovanje Občine Šentrupert, ki je v zadnjih letih je postala vodilna občina na področju trajnostnega razvoja. V program smo vključili praktične primere dobre prakse energetsko učinkovite občine ter trženje kulturne dediščine, ki so nam jih predstavljali kompetentni sogovorniki. Kaj pomeni celovit pristop pokažeta dva električna skuterja, ki sta edina službena vozila Občine. Strošek na 100 prevoženih kilometrov je zanemarljivih 30 centov.

 

Po uvodnem predavanju župana smo si ogledali lesen vrtec, ki s sekanci ogreva tudi bližnjo šolo. Med predavanjem so nam predstavili ukrepe za učinkovito rabo energije v občinskih objektih ter načine vključevanja podjetij in prebivalcev. Spoznali smo tudi projekte v izvajanju, kot je Lesno predelovalni center, izgradnjo in zamenjavo kotlovnice na Dobu s kogeneracijo in daljinsko ogrevanje za center Šentruperta. Poudarek je bil na trajnostnemu razvoju in koriščenju lesnih sekancev za ogrevanje.

 

Ponovno se je pokazalo, da imajo lastniki gozdov iz občine Cerknica velike poslovne priložnosti za proizvodnjo in prodajo energije. Tako znotraj meja občine, kot tudi v regiji in celotni Sloveniji.

 

Drugi del ekskurzije je bil namenjen trženju naravne in kulturne dediščine. Spoznali smo razvojni koncept, pristope, metode, težave,... vseh aktivnosti Občine Šentrupert, od katerih je najbolj poznan muzej na prostem imenovan Dežela kozolcev. Na poti domov smo obiskali še Tesarstvo Bajc, ki z lesnimi sekanci ogreva tri stavbe.

 

 

 

                                       VIDEO gradivo

                                       TV oddaja Turizem

                                       TV oddaja Biomasa

 

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv