Odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Ekološka kmetija Mahne http://www.mahne.si/

 

Kmetija Mahne je družinska kmetija, ki ohranja tradicijo kmetovanja že peto generacijo. Kmetija je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, katere glavna aktivnost je bila Ekološko kmetovanje (ukrep 11). S podporo so si zadali cilj Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja. Pri tem so njihovi pričakovani rezultati prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Kmetija Volk, Suhorje

 

Kmetija Volk sodi z 11 ha pašnikov in travnikov ter 5 ha gozda med srednje velike družinske kmetije. Površine ležijo v celoti na območju z omejenimi dejavniki (OMD) in na gorskem območju. Od leta 2013 so ekološka kmetija. Ker imajo še prostih kapacitet na kmetiji ponujamo storitev oskrbe konj in od letos tudi jahalne počitnice s spanjem na senu. Za sofinanciranje razvoja se redno prijavljajo na razpise Občine Pivka, pridobili pa so tudi sredstva LAS za razvoj jahalnih počitnic in sredstva MKGP za opremo. Trenutno kmetija zagotavlja redno zaposlitev eni osebi in preko sodelovanja z ostalimi ponudniki v njihovi okolici možnost zaslužka tudi ostalim.

Vitra Cerknica je – s sofinanciranjem Občine Cerknica, Bloke in Loška dolina - pripravila za posamezno občino enodnevno strokovno ekskurzijo, namenjeno kmetom iz omenjenih občin.

 

Leto 2018 je mednarodno leto kulturne dediščine. Ogledali smo si tri primere ohranjanja kulturne dediščine na podeželju ter kreacije novih delovnih mest. Posamezne kmetije so aktivno vključene v evropske razvojne projekte (LAS, Program razvoja podeželja RS 2014-2020)), ki jim omogočajo nadgradnjo njihove osnovne ponudbe. Udeleženci so se srečali z lastniki in pobudniki/nosilci trajnostnega turizma z elementi ohranjanja kulturne dediščine v naravi, izročilu, kulinariki, …

Kulturna dediščina v kulinariki – Priprava hrane pri vas doma

 

Rihard Baša je predvsem kuhar, ki uživa v svojem poklicu . Rad kuha vrhunsko hrano, predvsem iz domačih, lokalnih surovin s poudarkom na lokalni tradiciji. Svoje bogato kuharsko znanje rad deli z drugimi na svojih kuharskih predavanjih in delavnicah na različne teme (velikonočne jedi, divja hrana, dekoracije iz sadja in zelenjave, peka kruha, priprava ozimnice …) Udeležencem je predstavil primer tradicionalnega kmečkega kosila na sodoben način ter izvedel ogled po čebelarskem muzeju.