CHANTICA—Culture, History and Nature Together In Contemporary Art

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

 

Izdana brošura CHANTICA

Prevod brošure CHANTICA

 

 

 

Dvoleten projekt CHANTICA je bil sofinanciran iz evropskega programa Kultura v višini 50%, kar znese 200.000 €, ostalih 50% pa smo morali zagotoviti iz drugih, neevropskih virov. Projekt je za Notranjsko in Slovenijo pomemben iz več vidikov. Kulturo, zgodovino in naravo smo vpeli v skupne izdelke; mednarodno sodelovanje je bilo za mlade, starejše in hendikepirane (ciljne skupine) izjemna priložnost; Notranjska je izpostavila svoje bogastvo in krepila položaj na svetovnem zemljevidu.

 

Aktivnosti projekta so temeljile na mednarodnih delavnicah, kjer so se udeleženci seznanjali s tradicionalnimi kulturami posameznega partnerja in države. Tako so spoznavali tradicionalni ples, glasbo, likovna umetnost, obrt, …in vse prenesli v sodobno umetnost (ustvarjalnost, inovativnost, uporabnost,...), ki temelji na preteklih kulturnih dosežkih, zgodovinskih dejstvih in naravnem okolju posamezne države, regije ali kraja.

 

Idejni avtor tega posrečenega pristopa je Martin Clark iz angleške NVO Grampus, ki je v projekt vključil še štiri organizacije: Stropek iz Slovaške, ARCH iz Škotske, Istos iz Grčije in Vitro iz Slovenije. Tak „miks” zagotavlja zanimivo delo in rezultate.

 

.Projekt temelji na delu „doma” in delu pri gostujočih organizacijah. V Sloveniji smo sredi maja 2008 en teden gostili 24 tujcev, ki se jim je pridružilo prav toliko mladih, starejših in hendikepiranih iz Notranjske. Poleti 2008 je šlo šest ljudi za en teden na Škotsko, decembra na Slovaško, maja 2009 so odšli na Ciper, avgusta 2009 v Anglijo, z mesecem oktobrom pa se je projekt zaključil.

 

 

V Sloveniji smo maja 2008 aktivnosti CHANTICA povezali s slovesnim odprtjem nacionalnega Tedna vseživljenjskega učenja v Mariboru, v Cerknici pa  naredili regionalno otvoritev TVU. Predstavili smo rezultate različnih delavnic, v katerih so skupaj delali domačini in tujci, mladi in stari, mojstri in „vajenci” ter hendikepirani in ostali. Vsebina je temeljila na naši naravi (kras, gozd, podzemni svet, biotska raznovrstnost), kulturi (pisanje, risanje, glasba, kiparstvo) in zgodovini (mostiščarji, kmečki upori, upadi Turkov, coprnice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofinancerji projekta: