Seminar pisanja projektov

 

Zakonitosti projektnega dela so na podeželju manj poznane. So pa izjemno pomembne pri izvedbi idej in iskanju sredstev. Zato smo na VITRI zasnovali vikend seminar, Kako zasnujem, napišem, realiziram in evalviram uspešen projekt.

Poznano je, da nevladne organizacije (NVO) marsikje na podeželju vključujejo aktivnosti v podporo lokalnemu razvoju. Pri izvajanju poslanstva - ki krepko presega samo parcialne aktivnosti - pa čutijo pomanjkanje znanj in spretnosti, nujnih v današnjem svetu globalizacije. Namensko izobraževanje, mednarodno sodelovanje, prenos primerov dobre prakse, vzpostavljanje mrež, neformalno učenje, »learning by doing«, izvoz know how in podobno izrazoslovje je »zakon« današnjega časa.

Na seminarju se v 20 urah intenzivnega dela obdela celotno snov na primeru šolskega ali realnega projekta: Tteorija in praktična uporaba SWOT analize, struktura strateškega načrta, poslanstvo, vizija, dolgoročni cilji, projektno in timsko delo, elementi projekta - namen, izhodišča, viri, oprema, ciljne javnosti, cilji, viri (čas, ljudje, material, denar), javni razpisi, finančna konstrukcija, priloge, oblika projekta, verbalni in neverbalni elementi javne predstavitve, samo-organiziranje, tehnike komentiranja, odnosi z ciljnimi javnostmi, vloga donatorjem, letaki, internet, publikacije, stiki (odnosi) z mediji (TV, radio, tiskani mediji).

Članstvo v EU je priložnost, ki jo nameravamo izkoristiti. Pridobljeno znanje projektnega dela pa je osnova, na kateri se bodo razvijali bodoči projekti.

 

LOKACIJA: Seminar poteka tri dni (vikend - petek popoldne, sobota cel dan, nedelja do kosila), možno je tudi 4 dni, dopoldne ali popoldne.

 

CILJNA SKUPINA: Predstavniki društev, organizacij, podjetij s podeželja, kmetje .

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:  12 udeležencev.

 

KOTIZACIJA: 250 na osebo.

 

ROK PRIJAVE: odprt celo leto

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Naše delo

Vstop

Izobraževanje

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Primeri dobre prakse

 

SEMINAR

Upravljanje projektnega cikla