Kreacija medgeneracijskega delovnega mesta na podeželju

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Ta oblika izobraževanja, ko smo si dejansko ogledali prakse, ki že delujejo, se mi zdi veliko boljša kot neke bolj formalne oblike izobraževanja. Na vseh treh točkah smo dobili dosti realen vpogled, kaj pomeni začetek neke dejavnosti, kakšne težave lahko pričakujemo, na katere pasti moramo biti pozorni. Meni osebno pa je bil celoten dan pomemben predvsem zaradi potrditve mojih osebnih načrtov. Odločitev za neko novo dejavnost na kmetiji, ki poleg ostalega zahteva tudi velik finančni vložek, ni lahka. Sobotni dan mi je dal potrditev, da gredo razmišljanja glede razvoja naše kmetije v pravo smer. Še bolj kot prej se zavedam, da je osnovni pogoj za uspeh, da vsi člani kmetije verjamejo v idejo in sodelujejo pri delu, da je ustvariti novo delovno mesto na kratki rok težko in je potrebno vsaj na začetku zagotoviti stalen vir dohodka drugje (redna zaposlitev) in še tisto najpomembnejše - imeti moraš rad to, kar delaš in zemljo, na kateri živiš. Videla sem, da na vseh treh kmetijah razmišljajo v dve smeri - kako ustvariti zadostni vir dohodkov za spodobno preživejte, na drugi strani pa tudi gledati stvari širše, v smislu kako ohraniti kmetijo in svoje širše okolje aktivno. Tak način razmišljanja mi je blizu, saj želje po hitrih in velikih zaslužkih na naših kmetijah ne pridejo v poštev.

Za naprej podpiram ta način izobraževanja, potrebno je vključiti še druge primere (zdaj je bil to turizem, zelišča, sirarstvo), ki bi se jih dalo prenesti v naše okolje.

Mateja

Ekskurzija je bila vsestransko odlično planirana in izvedena. Prav na vsaki domačiji, ki smo jo obiskali, smo marsikaj koristnega izvedeli in spoznali. Občudovali smo domiselnost ljudi na podeželju, kako z relativno majhnimi sredstvi dosežejo veliko. Kako so se ljudje povezali v različnih dejavnostih in tako še povečali učinke in s tem tudi pridobljena finančna sredstva .Ekološka vas Čadrag, ki smo jo tudi obiskali, je res dober primer takega sodelovanja. O novem vedenju in spoznanju bomo govorili ob različnih priložnostih in s tem seznanjali vse ,ki jih to zanima. Ekološko kmetovanje je za Slovenijo prava izbira. Kako ohranjati semena? Kako se pri tem združevati? Kako ustvariti semensko banko? Ali je permakultura res prava pot? Primeri tovstnih dobrih praks bi bili verjetno za marsikoga zanimivi.  Še enkrat bi se rada lepo zahvalila za ves trud, ki ste ga imeli pri organizaciji te ekskurzije v pravem pomenu besede.

Želim vam še veliko izvirnih idej za naslednje oblike izobraževanja na takih ekskurzijah! !

Marija

V turizmu sem že dobrih 15 let. Začeli smo tako kot dobre prakse ki smo jih videli na ekskurziji. Pomagaš si sam, če pa čakaš na nekoga da ti bo pomagal, razen svetlih izjem, tega ni. Včasih dolgo trkaš na kaka vrata pa se morda le odprejo. Moraš biti vztrajen predvsem pa trmast. Saj smo Notranjci po tem znani. Morda pa bi občina Cerknica , ki da denar za ekskurzijo dala tudi kakega člana občine, ki se ukvarja z turizmom, kmetijstvom na to ekskurzijo, da vidijo kako pa druge občine rešujejo probleme v kmetijstvu, turizmu. Je pa še ena stvar, ki sem jo spoznala na tej ekskurziji mnogo kmetov, ki bi odprli dopolnilno dejavnost se ustrašijo registracije in še vseh papirjev in zakonom, katerim moraš zadostit če odpreš dopolnilno dejavnost. Ni problem , da ljudje nebi delali, ne marajo se ukvarjat z papirji in dovoljenj, ki jih moraš imeti, če hočeš odpreti dopolnilno dejavnost. Tako se vse konča samo pri ekskurziji. To je moje mnenje

Morda za naslednje leto pa Štajerska.

Helena

Vtisi udeležencev

 

Kot udeleženka ekskurzije in nosilka dopolnilne dejavnosti – takšna oblika pomoči je uporabna z vidika oblikovanja/izboljšave  lastne poslovne zamisli, povezovanja z drugimi ponudniki in krepitve proaktivnosti. Pobude – udeleženci ekskurzij lahko organizirajo tržnico znanja v Tednu vseživljenjskega učenja, kjer predstavijo svoje dejavnosti širši javnosti v domačem okolju, prav tako lahko svoje dejavnosti predstavijo skupaj članom občinskega sveta in s tem prispevajo k boljšemu skupnemu razumevanju kaj je podeželje in njegov razvoj v naši občini.

 

Lili

Ekskurzija je bila primeren prikaz dobrih in odličnih primerov medgeneracijskega sodelovanja na kmetiji. Spoznali smo, da je pri uspešnosti razvoja dejavnosti pomembna predvsem lega. Za Loško dolino menim, da bi bilo potrebno izkoristiti potencijale nemasovnega turizma, možnost razvoja pa bi morali poiskati tudi v številnih neizkoriščenih kmetijskih površinah.

Anita

Tako organizirana ekskurzija se mi zdi izredno pozitivna stvar, saj smo obiskali kmetije in turistične destinacije, ki se že ukvarjajo s kmetijstvom in turizmom na način, kot bi se želeli mi, predstavili so nam tako dobre kot slabe plati in nas na nek način tudi opogumili, pridobili pa smo seveda tudi veliko novih informacij. Poleg tega se tudi mi iz Loške doline na takem izletu združimo in povežemo, se predstavimo in drug drugemu povemo, kakšne načrte imamo.

Nataša

Ekskurzija mi je bila zelo všeč. Naučila sem se veliko novega in uporabnega tudi za vsakodnevno uporabo. Najbolj pa sem vesela ker sem s pomočjo te ekskurzije spoznala v katero smer naj usmerim svojo prihodnost. Tu sem spoznala prednosti in slabosti samozaposlovanja, da živim v lahko dostopni dolini v kateri imamo mnogo možnosti za preživetje.

 

Zahvaljujem se da sem bila lahko udeleženka na ekskurziji in si želim še več takih izobraževanj.

Veronika