VITRA je od leta 2000 eden večjih koordinatorjev nacionalnega projekta Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga v Sloveniji izvaja Andragoški center Slovenije (ACS). Koordinatorji TVU (Vitra je pobudnik) imamo v mreži primarno nalogo za vzpostavitev in razvoj svoje mreže t.i. podizvajalcev s katerimi oblikujemo prireditve v TVU. Naša mreža šteje v povprečju 50 izvajalcev. To so predstavniki javnih izobraževalnih ustanov (OŠ, vrtci), regijski park, javni park Snežnik, zasebnih ustanov (medgeneracijski center, kulturna in okoljska društva), turistične kmetije, posamezniki, ....

V prijavi projekta MILO smo med Cilji projekta izpostavili mednarodno komponento ter učenje na izvoru (Anglija je začetnik TVU). Učinek projekta na 8 udeležencev pa smo razdelili na pet stopenj. To je osebna, lokalna, regionalna, nacionalna in mednarodna. V vsaki bomo merili rezultate uspešnosti.

Mednarodno Izobraževanje za Lokalne Organizacije—MILO

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Enoletni projekt MILO (Mednarodno Izobraževanje za Lokalne Organizacije) sledi primarnemu poslanstvu vseživljenjskega učenja na lokalni ravni. Na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja temelji družbeno razvojna strategija Slovenije. Z vseživljenjskim učenjem je mogoče doseči vse tri cilje: razvoj osebnosti, socialna kohezija in gospodarski napredek. Odgovornost države je, da omogoči ljudem izobraževanje in učenje vse življenje. Vseživljenjsko učenje nam omogoča sledenje vedno hitrejših sprememb na vseh področjih življenja.

Kulturna in jezikovna priprava

V soboto, 9. decembra 2017 je skupina imela jezikovno in kulturno pripravo na mednarodno izmenjavo. Izvedli smo jo s partnersko organizacijo Jezikovno šolo Athena v Postojni. Udeleženci so obnovili angleški pogovorni jezik, podrobneje spoznali Škotsko, kjer bo potekala izmenjava in si razdelili vloge, ki jih bodo kot posamezniki opravljali v tujini. Celodnevna delavnica je potekala v prijetnem in sproščujočem vzdušju.

Opis: https://www.cmepius.si/wp-content/themes/cmepius/img/logo-erasmusplus.png