Predstavitev

V procesu revitalizacije podeželja izvajamo projekte, naloge in akcije, ki vključujejo raziskovalne in aplikativne aktivnosti, neformalno izobraževanje odraslih in mladine, tabore, različne oblike obveščanja, svetovanja in mednarodnega sodelovanja.

IZHODIŠČE
Podeželju se posveča premalo pozornosti, zato je brez ekonomske in politične teže
.
Hribovito in slabo naseljeno slovensko podeželje stagnira po vseh kazalcih. Zaraščena kulturna krajina, nekonkurenčna pridelava na kmetijah, visoka povprečna starost in upadanje števila prebivalcev so dejstva, na katerih gradimo projekte. Razvoj gradimo na prednostih podeželja in nadgrajujemo z vključevanjem vseh potencialov prebivalcev.

VREDNOTE so filozofije in ideali članov in vodstva VITRE,
katere se navezujejo na: človekoljubnost, odgovornost, kvaliteto življenja, prostovoljno in skupinsko delo, spoštovanje in upoštevanje izkušenj ter delo z ljudmi in zanje.

VIZIJA je "idealno podeželje", ki bo zabrstelo kot rezultat naših idej, truda, pobud, akcij, projektov in zlasti konkretnega dela.
S ponovno socializacijo podeželja in vaške skupnosti združujemo in spodbujamo prebivalce k trajnostnemu razvoju na osnovi ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Nove komunikacijske tehnologije omogočajo vsem prebivalcem podeželja enake možnosti, da sodelujejo na mednarodnih trgih.

POSLANSTVO je tudi glavni moto VITRE - primerna raba podeželja je optimalna oblika varstva okolja - ki ga uresničujemo v praksi.
Poslanstvo namenjamo ponovni socializaciji podeželja in vaških skupnosti. Programi in
tematike temeljijo predvsem na ohranjanju kulturne in naravne dediščine, ekološkem kmetijstvu in turizmu, učinkoviti rabi energije in njenih obnovljivih virov.

DOLGOROČNI CILJI naših aktivnosti temeljijo na razvoju in izboljšanju življenjskih razmer:
seznanitev domače in tuje javnosti, zainteresiranih posameznikov, organizacij in lokalnih skupnosti z možnostmi za trajnostni razvoj podeželja.

· spodbujanje za domače in mednarodno sodelovanje vseh naših ciljnih skupin,

· organizacija in izvajanje taborov (delovni, raziskovalni, ustvarjalni, prostovoljni, …),

· organizacija in izvajanje izobraževalnih aktivnosti za celotno populacijo podeželja,

· prenos znanja in idej v druge dele Slovenije, bivše Jugoslavije, CEE in EU,

· sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na področjih, ki niso naša prioriteta,

· iskanje trajnih in stabilnih virov financiranja našega dela,

· vključevanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih medijev pri razvijanju in pospeševanju trajnostnega razvoja podeželja.

Naše delo

Vstop

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Projektno delo

Predstavitev

Naše aktivnosti

Tematike

Osebje

Osnovni podatki

Sodelovanje

Arhiv