Naše aktivnosti

TABORI so bili naša stalnica od leta 1995 do leta 2003. Organizirali smo jih za prostovoljce iz vsega sveta in prebivalce posameznih vasi. Do leta 2003 smo vsako leto organizirali tri 14 dnevne mednarodne prostovoljne delovne tabore (skupaj 27) , na katerih so prostovoljci in domačini izvajali vnaprej načrtovana dela. Delo smo vedno pripravili v sodelovanju z gostiteljsko občino ali partnersko organizacijo. Ob delu so se odpravljali stereotipi, vzpostavljali so se mednarodni stiki, prostovoljci pa so spoznali Slovenijo na drugačen način.

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, DELAVNICE, SEMINARJI so uveljavljene oblike neposrednega prenosa informacij in znanj na ciljne skupine. Organiziramo jih kot uvod v vsak projekt, za javno izmenjavo mnenj, razpravo o problemih,… Vsebine so tesno povezane s problemi trajnostnega razvoja, oživljanja podeželja, učinkovite rabe energije, ekološkega turizma in kmetovanja ter participacije javnosti.

ŠTUDIJSKI KROŽKI so najbolj demokratična in priljubljena oblika neformalnega izobraževanja odraslih.

DEBATA temelji na soočanju argumentov in podpori dvema različnima mnenjema. Izvajamo Karl Popper debatni program v osnovnih in srednjih šolah, debatnem klubu VITRA (za mlade in odrasle).

SVETOVANJE za različne ciljne skupine in programe vključuje razpravo, obveščanje, predloge in konkretno pomoč pri realizaciji in vrednotenju aktivnosti.

MENTORSTVO za učence, študente, vajence, nezaposlene in odrasle iz Slovenije in tujine izvajamo z neposrednim vključevanjem v različne projekte.

MODERIRANJE je v Sloveniji nov pristop sodelovanja javnosti, ki omogoča vsem udeležencem aktivno vključenost v proces reševanja problemov. Sodelovanje javnosti je osnova demokracije in s tem tudi razvoja podeželja.

AKTIVNOSTI V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH dopolnjujejo redno izobraževanje. Vključujejo turizem, URE in OVE, debato, študijske krožke, okoljsko vzgojo in podjetniške krožke.

RAZSTAVE so učinkovit prikaz rezultatov našega dela.

IZDAJANJE IN OBLIKOVANJE PUBLIKACIJ

· VITRinA (A4, 16 strani, 3000 izvodov) je naše glasilo, v katerem od leta 1996 širimo naše prizadevanje za trajnostni razvoj podeželja in spodbujamo različne oblike izobraževanja.

· ZLOŽENKE uporabljamo za kratko in učinkovito informiranje ciljnih skupin.

· PRIROČNIKI nastanejo kot pisno gradivo udeležencem različnih izobraževalnih aktivnosti.

 

Naše delo

Vstop

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Projektno delo

Predstavitev

Naše aktivnosti

Tematike

Osebje

Osnovni podatki

Sodelovanje

Arhiv